בשבילו זה קריירה
בשבילך זה אחלה כסף!

עבור חבר אחד
שעבר את שלב המיון
ונרשם למורחב
תקבל

₪500

עבור חבר שני
שעבר את שלב המיון
ונרשם למורחב
תקבל עוד

₪500

הבאת חבר שלישי?
עכשיו הכיף מתחיל!
במידה והחבר השלישי
עבר את המיון ונרשם
למורחב תקבל

₪2000