חבר אחד
חבר אחד שעבר את שלב המיון
ושילם לקורס המורחב
500
חבר שני
שני חברים שעברו את שלב
המיון ושילמו לקורס המורחב
500
חבר שלישי
שלושה חברים שעברו את שלב
המיון ושילמו לקורס המורחב
1,000

פרטי החבר/ה

צ׳אט בוואטסאפשיחהלפרטים והרשמה