דף הבית / מצלמות אבטחה

מדיניות מצלמות אבטחה ומעקב- האקר יו בע"מ

האקר יו בע"מ (להלן: "החברה") עושה שימוש במצלמות אבטחה במשרדיה למטרות המפורטות בסעיף ב' להלן ובהתאם למדיניות זו.

התקנת המצלמות ומיקומן נעשו תוך שמירה מירבית על פרטיות העובדים, ולפיכך כלל המצלמות הן מצלמות גלויות, קבועות, ללא אפשרות לשליטה מרחוק. בהתאם, קיים שילוט בכל מקום שבו מותקנות מצלמות.

מובהר, כי החברה אינה מציבה מצלמות בחדaרי העובדים (למעט כמפורט מטה), במטבחונים או בחדרי שירותים.

מסמך מדיניות זה נועד ליידע אותך בדבר מטרות החברה בהצבת המצלמות, מיקום המצלמות והשימוש שנעשה בחומר המצולם.

א. מיקומי המצלמות  

1. בחברה מוצבות 60 מצלמות אבטחה כלהלן:

1.1. 2 מצלמות בחדר מרכז בחינות בסניף החברה ברמת גן.  

1.2. 35 מצלמות בכל כיתות הלימוד בסניפי החברה בר"ג ובחיפה.  

1.3. מצלמה אחת במחסן בסניף בר"ג.

1.4 3 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 3 בשוהם 5 בר"ג (לקבלה ולעמדת רכזות).  

1.5. 2 מצלמות בחדרי מחלקת הכספים בסניף בר"ג.  

1.6. מצלמה אחת בחדר סמנכ"ל רכש, אחזקה ומש"א.

1.7. 2 מצלמות בעמדות קבלת קהל לנרשמים ולתלמידים בסניף החברה בחיפה. 

1.8. 14 מצלמה בכל משרד של יועץ פרונטאלי, שיש להפעילה רק כשהיועצים מקבלים קהל, בסניפי החברה בר"ג ובחיפה.  

2. פירוט לגבי המצלמות

2.1. המצלמות פועלות ומצלמות לפי חיישן תנועה ברגע שמזהה מישהו מתחילה להקליט. 

2.2. אופן הצילום: בכל המשרדים, הכיתות וקבלת קהל רק וידאו למעט בחדרי יועצים ומנהלים עם סאונד. 

2.3. המצלמות מצלמות ברזולוציית תמונה של MP2.

2.4. המצלמות מכסות בצילום את כל או רוב שטחי הכיתות, משרדים, כניסה לחלק מהמשרדים, משרדי קבלת קהל ובאופן חלקי את רחבת הסטודנטים.

2.5. ליד אזור הצילום קיים שילוט מתאים, המתריע ומיידע על הצילום במקום. אם שמת לב שהשילוט באזור הצילום אינו ברור או בולט, אנא דווח על כך בהקדם Legal-Dept@HackerU.com

ב. מטרות הצילום

החברה תעשה שימוש בחומר המצולם לצרכים הבאים:


3. הגנה על ביטחונם האישי של כוח האדם של החברה ושל המבקרים במתחם העבודה שלה.

4. לצורך שמירה על אינטרסים החברה, איכות השירות והפגישות עם לקוחות החברה. 

5. לסייע באבטחת טוהר הבחינות של הנבחנים להסמכות שונות והבטחת כללי התנהגות נאותים בבחינות.

6. הגנה ושמירה על קניין החברה ומידע סודי של החברה.

7. בקרה על איכות השירות שמספקים העובדים.

8. בקרה על התנהגות לא נאותה בכיתות.

9. בדיקה וחקירות של תקריות אבטחה, פעילות פלילית או פעילות פסולה אחרת.

10. מענה לדרישות המשטרה ו/או גופי ביטחון ו/או רשות מוסמכת אחרת, על בסיס הסמכה בחוק או צו של בית משפט, לרבות כדי לסייע לשחזור אירועים וחקירות על-ידי גופי אכיפה וחקירה המוסמכים על-פי דין.

שמירה על חומר הצילום והשימוש בו

1. בהיעדר עילה לשמירת החומר לתקופה ארוכה יותר, למשל בשל חשד להתנהגות בלתי נאותה, אלימות או עבירה על החוק או במקרה שהחומר נדרש לחקירה או להליך משפטי שהחברה היא צד לו, החומר המצולם במצלמות האבטחה בכתיתות עד נפח מסוים בכונן, לפחות 3 חודשים, בחדרי יועצים עד 17 חודשים, בשטחי לובי עד 6 חודשים.  

2. גישה לחומר מצולם הינה מוגבלת, לפי צורך, אך ורק למספר מצומצם של עובדים מורשים שהגדירה החברה.

3. החברה אינה מאפשרת בדיקה ידנית של החומר המצולם אלא במקרים של חשד לעבירה על החוק, התנהגות פסולה אחרת, אירוע שדורש בדיקה או הפרה של מדיניות החברה. החברה עשויה לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים לעיבוד חומרי צילום לצורך איתור של אירועים חריגים שעשויים להעיד על אירוע אבטחה או מעשה פסול כלשהו. החברה תעשה שימוש בחומרים המצולמים רק למטרות לגיטימיות. החברה עשויה למסור חומרים מצולמים לגורמי אכיפה, לפי דרישתם או לפי הצורך. במקרה בו יהיה צורך בעיבוד ידני או גישה לחומר המצולם, החברה עשויה לעשות שימוש בקבלן חיצוני לצורך מטרה זו.

×
רוצה לשמוע עוד?
botpixel

* יש להזין שם מלא

* יש להזין מספר טלפון

* יש להזין כתובת אי-מייל

מדיניות הגנת הפרטיות

X לקבלת
סילבוס
שיחה
צ'ט
לפרטים