מדיניות מצלמות אבטחה ומעקב- האקר יו בעמ

האקר יו בעמ (להלן: החברה) עושה שימוש במצלמות אבטחה במשרדיה למטרות המפורטות בסעיף ב' להלן ובהתאם למדיניות זו.

התקנת המצלמות ומיקומן נעשו תוך שמירה מירבית על פרטיות העובדים, ולפיכך כלל המצלמות הן מצלמות גלויות, קבועות, ללא אפשרות לשליטה מרחוק. בהתאם, קיים שילוט בכל מקום שבו מותקנות מצלמות.

מובהר, כי החברה אינה מציבה מצלמות בחדרי העובדים (למעט כמפורט מטה), במטבחונים או בחדרי שירותים.

מסמך מדיניות זה נועד ליידע אותך בדבר מטרות החברה בהצבת המצלמות, מיקום המצלמות והשימוש שנעשה בחומר המצולם.

א. מיקומי המצלמות  

1. בחברה מוצבות 26 מצלמות אבטחה כלהלן:
1.1. 9 מצלמות בכל כיתות הלימוד בסניפי החברה בר"ג ובחיפה. 
1.2. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 3 בשוהם 5 בר"ג (לקבלה ולעמדת רכזות).
1.3. 2 מצלמות בלובי הכניסה לכיתות לימוד 5 ו-6 בקומה 3 בשוהם 5 בר"ג.
1.4. 2 מצלמות בחדרי מחלקת הכספים בסניף בר"ג.
1.5. 3 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 9 בשוהם 5 בר"ג.
1.6. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 12 בשוהם 5 בר"ג.
1.7. 3 מצלמות בשטחי ארונות השרתים במשרדי החברה בקומות 9 ו-12 ובקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.
1.8. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.
1.9. מצלמה אחת בכניסה לחצר החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.

2. פירוט לגבי המצלמות

2.1. המצלמות פועלות ומצלמות לפי חיישן תנועה ברגע שמזהה מישהו מתחילה להקליט.
2.2. צילום בווידאו בלבד, ללא סאונד, ברזולוציית תמונה של MP2.
2.3. המצלמות מכסות בצילום את כל או רוב שטחי הכיתות, אזורי הכניסה לחלק מהמשרדים, הכניסה לחצר החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג, וכן את הכניסה לכיתות 5 ו-6 לרבות באופן חלקי את רחבת הכניסה אליהן.
2.4. ליד אזור הצילום קיים שילוט מתאים, המתריע ומיידע על הצילום במקום. אם שמת לב שהשילוט באזור הצילום אינו ברור או בולט, אנא דווח על כך בהקדם Legal-Dept@HackerU.com


ב. מטרות הצילום

החברה תעשה שימוש בחומר המצולם לצרכים הבאים:

1. הגנה על ביטחונם האישי של כוח האדם של החברה ושל המבקרים במתחם העבודה שלה.
2. לצורך שמירה על אינטרסים החברה, איכות השירות והפגישות עם לקוחות החברה.
3. הגנה ושמירה על קניין החברה ומידע סודי של החברה.
4. בקרה על התנהגות לא נאותה בכיתות הלימוד.
5. בדיקה וחקירות של תקריות אבטחה, פעילות פלילית או פעילות פסולה אחרת.
6. מענה לדרישות המשטרה ו/או גופי ביטחון ו/או רשות מוסמכת אחרת, על בסיס הסמכה בחוק או צו של בית משפט, לרבות כדי לסייע לשחזור אירועים וחקירות על-ידי גופי אכיפה וחקירה המוסמכים על-פי דין.

ג. שמירה על חומר הצילום והשימוש בו

1. בהיעדר עילה לשמירת החומר לתקופה ארוכה יותר, למשל בשל חשד להתנהגות בלתי נאותה, אלימות או עבירה על החוק או במקרה שהחומר נדרש לחקירה או להליך משפטי שהחברה היא צד לו, החומר המצולם במצלמות האבטחה בכיתות עד נפח מסוים בכונן, לפחות 3 חודשים, בשטחי לובי עד 6 חודשים. 

2. גישה לחומר מצולם הינה מוגבלת, לפי צורך, אך ורק למספר מצומצם של עובדים מורשים שהגדירה החברה.

3. החברה אינה מאפשרת בדיקה ידנית של החומר המצולם, אלא במקרים של חשד לעבירה על החוק, התנהגות פסולה אחרת, אירוע שדורש בדיקה או הפרה של מדיניות החברה ו/או על פי דין. החברה עשויה לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים לעיבוד חומרי צילום לצורך איתור של אירועים חריגים שעשויים להעיד על אירוע אבטחה או מעשה פסול כלשהו. החברה תעשה שימוש בחומרים המצולמים רק למטרות לגיטימיות. החברה עשויה למסור חומרים מצולמים לגורמי אכיפה, לפי דרישתם או לפי הצורך. במקרה בו יהיה צורך בעיבוד ידני או גישה לחומר המצולם, החברה עשויה לעשות שימוש בקבלן חיצוני לצורך מטרה זו.

צ׳אט בוואטסאפשיחהלפרטים והרשמה