מצלמות אבטחה


מדיניות מצלמות אבטחה ומעקב- האקר יו בעמ

האקר יו בעמ (להלן: החברה) עושה שימוש במצלמות אבטחה במשרדיה למטרות המפורטות בסעיף ב' להלן ובהתאם למדיניות זו.

התקנת המצלמות ומיקומן נעשו תוך שמירה מירבית על פרטיות העובדים, ולפיכך כלל המצלמות הן מצלמות גלויות, קבועות, ללא אפשרות לשליטה מרחוק. בהתאם, קיים שילוט בכל מקום שבו מותקנות מצלמות.

מובהר, כי החברה אינה מציבה מצלמות בחדרי העובדים (למעט כמפורט מטה), במטבחונים או בחדרי שירותים.

מסמך מדיניות זה נועד ליידע אותך בדבר מטרות החברה בהצבת המצלמות, מיקום המצלמות והשימוש שנעשה בחומר המצולם.

א. מיקומי המצלמות  

1. בחברה מוצבות 26 מצלמות אבטחה כלהלן:
1.1. 9 מצלמות בכל כיתות הלימוד בסניפי החברה בר"ג ובחיפה. 
1.2. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 3 בשוהם 5 בר"ג (לקבלה ולעמדת רכזות).
1.3. 2 מצלמות בלובי הכניסה לכיתות לימוד 5 ו-6 בקומה 3 בשוהם 5 בר"ג.
1.4. 2 מצלמות בחדרי מחלקת הכספים בסניף בר"ג.
1.5. 3 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 9 בשוהם 5 בר"ג.
1.6. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומה 12 בשוהם 5 בר"ג.
1.7. 3 מצלמות בשטחי ארונות השרתים במשרדי החברה בקומות 9 ו-12 ובקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.
1.8. 2 מצלמות בכניסות למשרדי החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.
1.9. מצלמה אחת בכניסה לחצר החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג.

2. פירוט לגבי המצלמות

2.1. המצלמות פועלות ומצלמות לפי חיישן תנועה ברגע שמזהה מישהו מתחילה להקליט.
2.2. צילום בווידאו בלבד, ללא סאונד, ברזולוציית תמונה של MP2.
2.3. המצלמות מכסות בצילום את כל או רוב שטחי הכיתות, אזורי הכניסה לחלק מהמשרדים, הכניסה לחצר החברה בקומת הקרקע בשוהם 5 בר"ג, וכן את הכניסה לכיתות 5 ו-6 לרבות באופן חלקי את רחבת הכניסה אליהן.
2.4. ליד אזור הצילום קיים שילוט מתאים, המתריע ומיידע על הצילום במקום. אם שמת לב שהשילוט באזור הצילום אינו ברור או בולט, אנא דווח על כך בהקדם Legal-Dept@HackerU.com


ב. מטרות הצילום

החברה תעשה שימוש בחומר המצולם לצרכים הבאים:

1. הגנה על ביטחונם האישי של כוח האדם של החברה ושל המבקרים במתחם העבודה שלה.
2. לצורך שמירה על אינטרסים החברה, איכות השירות והפגישות עם לקוחות החברה.
3. הגנה ושמירה על קניין החברה ומידע סודי של החברה.
4. בקרה על התנהגות לא נאותה בכיתות הלימוד.
5. בדיקה וחקירות של תקריות אבטחה, פעילות פלילית או פעילות פסולה אחרת.
6. מענה לדרישות המשטרה ו/או גופי ביטחון ו/או רשות מוסמכת אחרת, על בסיס הסמכה בחוק או צו של בית משפט, לרבות כדי לסייע לשחזור אירועים וחקירות על-ידי גופי אכיפה וחקירה המוסמכים על-פי דין.

ג. שמירה על חומר הצילום והשימוש בו

1. בהיעדר עילה לשמירת החומר לתקופה ארוכה יותר, למשל בשל חשד להתנהגות בלתי נאותה, אלימות או עבירה על החוק או במקרה שהחומר נדרש לחקירה או להליך משפטי שהחברה היא צד לו, החומר המצולם במצלמות האבטחה בכיתות עד נפח מסוים בכונן, לפחות 3 חודשים, בשטחי לובי עד 6 חודשים. 

2. גישה לחומר מצולם הינה מוגבלת, לפי צורך, אך ורק למספר מצומצם של עובדים מורשים שהגדירה החברה.

3. החברה אינה מאפשרת בדיקה ידנית של החומר המצולם, אלא במקרים של חשד לעבירה על החוק, התנהגות פסולה אחרת, אירוע שדורש בדיקה או הפרה של מדיניות החברה ו/או על פי דין. החברה עשויה לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים לעיבוד חומרי צילום לצורך איתור של אירועים חריגים שעשויים להעיד על אירוע אבטחה או מעשה פסול כלשהו. החברה תעשה שימוש בחומרים המצולמים רק למטרות לגיטימיות. החברה עשויה למסור חומרים מצולמים לגורמי אכיפה, לפי דרישתם או לפי הצורך. במקרה בו יהיה צורך בעיבוד ידני או גישה לחומר המצולם, החברה עשויה לעשות שימוש בקבלן חיצוני לצורך מטרה זו.


רוצה לשמוע עוד?

phone mobile icon שיחה
chet icon צ'אט
email mobile icon לפרטים

מדיניות הגנת הפרטיות

×

אנו מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר Hacker-u (להלן: "האתר").

האתר מופעל על ידי האקר-יו בע"מ (להלן: "החברה") לטובת איסוף פרטים ויצירת קשר עם מתעניינים בלימודי מקצועות הי-טק.

לתשומת לבכם, המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד. למידע ספציפי ניתן להשאיר פרטים בעמוד ויועץ לימודים מטעם החברה יחזור אלכם במהרה.

מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

לכל מידע נוסף ניתן לפנות בכתובת הדואר האלקטרוני שבסיפא לתקנון זה.

בגלישתך באתר זה הנך ( "להלן: "הגולש") מקבל ומסכיה לתנאים ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן. מדיניות הפרטיות מתייחסת לסוג המידע שתספק לנו או מידע אשר אנו נלמד משימוש שתעשה באתר.

שמירה על פרטיותך:

1. פרטיות הגולש חשובה לנו מאוד. אנו מנהלים את האתר בסטנדרט האבטחה הגבוה ביותר ע"מ לשמור על פרטיך ולהגן על המידע שתמסור לנו בצורה הטובה ביותר.

2. אנו פועלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ושואפים לעמוד בכל דרישות החוק לעניין כיבוד הפרטיות וההגנה על מידע אישי. אנו מחויבים להגן על פרטיותך ועל שמירת פרטי הזיהוי האישיים שלך.

3. אנו אוספים מידע אישי אודותיך רק כאשר אתה תספק לנו אותו באופן ספציפי וביודעין. אנו מאמינים, כי אתה צריך לדעת בדיוק איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו מתכוונים להשתמש בו בטרם תחלוק אותו עמנו. אנו עשויים לבקש ממך מידע אישי כגון שם, מספר טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני. אנו עושים זאת רק כאשר אתה מבקש מידע או מבקש להירשם לשירותים הטעונים הרשמה או מנוי.

4. כאשר אנו מתכוונים להשתמש במידע האישי שלך, אנו מבקשים זאת מראש, על מנת שתחליט אם אתה רוצה לספק לנו את המידע או לא.

5. מידע המאפשר זיהוי אישי שלך, יישמר בסודיות מוחלטת. פרטי זיהוי אישיים שאתה מספק לנו לא יהיו זמינים לצדדים שלישיים ללא אישור מפורש שלך.

6. אנו מדגישים כי לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.

המידע שייאסף והשימוש שיעשה בו:

1. אנו מגבילים את בקשותינו לקבלת מידע אישי בסיסי בלבד, כגון:

א. שם מלא

ב. מספר טלפון

ג. כתובת דואר אלקטרוני

2. אנו מגבילים את איסוף המידע האישי למידע שאנו מאמינים כמינימלי ביותר על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר או באמצעותו.

3. המידע אשר יימסר ישמש לטובת גבייה, שליחת דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, שליחת דבר פרסומת, ניוזלטר והודעות שיווקיות; טיוב נתונים, מתן שירותים ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מידע על תלמידים / סטודנטים / משתלמים, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

4. המידע שתעביר לנו לא יימסר על ידינו לצדדים שלישיים בתמורה ו/או ללא תמורה אלא אם תיתן את הסכמתך לכך מראש ו/או לדרישת רשות מוסמכת.

Cookies (עוגיות):

1. קובץ Cookie הוא קובץ המכיל חלקים מסוימים של מידע שהאתר יוצר במחשבך בעת הגלישה באתר. הקובץ מאפשר שמירת מידע לגבי העדפותיך בכל הקשור בשימוש באתר.

2. על מנת לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר, האתר משתמש ב- Cookies. רוב הדפדפנים כיום יודעים לזהות מתי "Cookie" מוצע, ולאפשר לך לסרב או לקבל אותו. אם אינך בטוח אם לדפדפן שלך יש יכולת זו, עליך לבדוק עם יצרן התוכנה או ספק שירותי האינטרנט שלך. איננו משתמשים בקבצי Cookie כדי לעקוב אחר הרגלי הניווט של המבקרים שלנו.

גישתך ושליטתך בפרטי הזיהוי שלך:

באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות, בכל עת, על ידי פנייה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל שלהלן:

1. לבדוק איזה מידע אישי שלך יש בידנו, אם בכלל.

2. לשנות/לתקן את הפרטים אשר בחרת להעביר לנו.

3. לבקש מאתנו למחוק כל מידע שנאסף אודותיך (יחד עם זאת יש לדעת כי, לא נוכל לספק שירותים מסוימים ללא המידע).

4. להביע כל חשש כלשהו שיש בידך לגבי השימוש שנעשה במידע אישי שלך.

קניין רוחני:

כל זכויות בכל המושא לזכויות קניין רוחני, המופיע ו/או מוצג באתר, הינו בבעלות החברה בלבד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור החברה מראש ובכתב.

יצירת קשר:

ניתן ליצור עמנו קשר בכל עת בכתובת הדואר האלקטרונית הבאה info@hackeru.co.il

להורדת
הסילבוס